Báo giá xốp tròn làm phôi bánh kem giả.

Đường kínhDày 5cmDày 8cmDày 10cmDày 12cm
10cm3,000 ₫5,000 ₫6,000 ₫8,000 ₫
12cm4,000 ₫7,000 ₫8,000 ₫11,000 ₫
14cm6,000 ₫10,000 ₫12,000 ₫16,000 ₫
15cm7,500 ₫14,000 ₫15,000 ₫20,000 ₫
16cm9,000 ₫16,000 ₫18,000 ₫24,000 ₫
18cm10,000 ₫18,000 ₫20,000 ₫27,000 ₫
20cm15,000 ₫28,000 ₫30,000 ₫40,000 ₫
22cm19,000 ₫36,000 ₫38,000 ₫51,000 ₫
25cm20,000 ₫38,000 ₫40,000 ₫54,000 ₫
28cm24,000 ₫45,000 ₫48,000 ₫64,000 ₫
30cm25,000 ₫48,000 ₫50,000 ₫67,000 ₫
32cm29,000 ₫52,000 ₫58,000 ₫78,000 ₫
35cm32,500 ₫58,000 ₫65,000 ₫87,000 ₫
40cm40,000 ₫75,000 ₫80,000 ₫107,000 ₫
42cm45,000 ₫80,000 ₫90,000₫120,000₫
45cm47,500 ₫85,000 ₫95,000₫127,000₫
50cm50,000 ₫90,000 ₫100,000₫134,000₫
55cm57,500 ₫105,000 ₫115,000₫154,000₫
60cm65,000 ₫120,000 ₫130,000₫174,000₫
Đường kínhDày 15cmDày 20cmDày 25cm
10cm10,000 ₫12,000 ₫16,000 ₫
12cm13,000 ₫16,000 ₫21,000 ₫
14cm19,000 ₫24,000 ₫31,000 ₫
15cm24,000 ₫30,000 ₫39,000 ₫
16cm29,000 ₫36,000 ₫47,000 ₫
18cm32,000 ₫40,000 ₫52,000 ₫
20cm48,000 ₫60,000 ₫78,000 ₫
22cm60,000 ₫76,000 ₫98,000 ₫
25cm63,000 ₫80,000 ₫103,000 ₫
28cm76,000 ₫96,000 ₫124,000 ₫
30cm79,000 ₫100,000 ₫129,000 ₫
32cm92,000 ₫116,000 ₫150,000 ₫
35cm103,000 ₫130,000 ₫168,000 ₫
40cm126,000 ₫160,000 ₫206,000 ₫
42cm142,000 ₫180,000₫232,000 ₫
45cm150,000 ₫190,000₫245,000 ₫
50cm158,000 ₫200,000₫258,000 ₫
55cm181,000 ₫230,000₫296,000 ₫
60cm205,000₫260,000₫335,000 ₫

Liên hệ 0937600073 để đặt hàng ( có zalo, không cần kết bạn trước)

Hoặc mua sắm trên các sàn thuognư mại điện tử như Shopee, Tiktok …