Xốp tròn làm bánh kem giả.

Xốp tròn làm bánh kem giả được Mốp Xốp Xinh sản xuất với nhiều độ dày, đường kính khác nhau, phù hợp cho mọi nhu cầu trang trí của các

Mốp Xốp Xinh 28 October, 2022