bảng xốp oval

Bảng xốp dày 2.5cm được cắt hoa văn và đính kim tuyến. Chữ cưới kim tuyến dán trên nền bảng xốp. Thành phẩm có kích thước 120cm x 80cm. Quý khách chỉ việc treo lên tường khi mang sản phẩm về nhà.

Bảng xốp hoa văn oval và chữ cưới kim tuyến

Bảng hoa văn oval dán chữ đám cưới chữ cưới kim tuyến dán bảng xốp