Mô hình xốp theo yêu cầu

Lâu đài xốp. Dùng làm phôi trang trí bánh kem.

Bình hoa làm từ xốp.